Het doel van een Proces Review is om na te gaan wat de ‘gezondheid’ is van de projectprocessen en procespraktijk in de organisatie en te bepalen wat goed gaat, welke aspecten voor verbetering in aanmerking komen en aanbevelingen en vervolgacties vast te leggen. Een review kan desgewenst ook plaatsvinden op individueel projectniveau – een zogenaamde ‘project pitstop’, om de status van het project te bepalen. Dilemma’s zijn vaak:

 • Bijdrage onduidelijk. Veel projecten lopen niet goed door slecht zicht op de resultaten voor de organisatie. Er wordt soms opportunistisch gestart, zonder goed na te denken over de gevolgen: is er wel voldoende aansluiting bij een strategisch doel van de organisatie. Of: draagt dit klantproject wel voldoende bij aan de omzet/winst?
 • Risico’s dienen zich aan. Soms zijn er klachten over een project of mogelijk zelfs claims onderweg van een belangrijke klant, en …. stel dat ze gelijk hebben… Of onvoorziene risico’s dienen zich aan, met onbekende impact op de resultaten van het project.
 • Voortgang niet zichtbaar. Er is twijfel bij de voortgang van het project en er is onvoldoende bewaking van de planning: niemand weet eigenlijk hoe het project ervoor staat.
 • Stakeholders haken af. Enkele belangrijke stakeholders beginnen andere posities in te nemen en dreigen hun steun in te trekken.
 • Prioriteiten onduidelijk. Het is vaak niet helder of het project prioriteit heeft, waardoor het lastig is om teamleden te vinden of om hen de gevraagde werkzaamheden aan het project op tijd op te leveren.
 • Tijdplanning onvoldoende.Een team is soms niet in staat een goede tijdplanning en de onderlinge afhankelijkheden op te zetten en te onderhouden.
 • Kosten lopen uit de hand.Er is onvoldoende zicht op de gemaakte projectkosten in relatie tot de voortgang van het werk, waardoor opdrachtgevers nerveus worden.
 • Project en normale operatie lopen door elkaar. Een project wordt geleid alsof het een gewone operationele lijnactiviteit is. Meestal gaat dat niet werken…

Vast herkenbare vraagstukken rondom kritische projecten. Door middel van een korte, scherpe quick scan is snel zicht te krijgen op de gezondheid  en de verwachte bijdrage van uw project! Na een review krijgt u soms het advies om

 • met het project te stoppen – beter ten halve gekeerd…
 • opnieuw te plannen
 • uw team opnieuw te formeren
 • uw communicatie met de stakeholders anders aan te pakken om meer steun te krijgen
 • ..

In veel gevallen is met een paar relatief heldere ingrepen een project weer prima bij te sturen. Met natuurlijk als doel om – nog – betere resultaten op te leveren.

Schakel een ProjectExpert van Cadence in
Vreemde ogen dwingen…: leg uw projectsituatie aan onze projectexperts voor.