Scrum Product Owner – Agile projectomgeving

De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van de stakeholders bij het Scrum Team: hij is de stem van de klant. De Product Owner is verantwoordelijk voor een heldere communicatie van de functionaliteitseisen van het product/dienst naar het Scrum Team, definieert Acceptance Criteria en ziet erop toe dat aan die criteria wordt voldaan. De Product Owner is ervoor verantwoordelijk dat het Scrum Team waarde levert.