Project Management Gids™

Cadence biedt met de Project Management Gids™ een gedegen opzet voor de wijze waarop het projectmanagementproces kan worden ingericht en eventueel gestandaardiseerd in uw organisatie. Het doel is om de leercurve van de organisatie te versnellen en om een proces te ontwikkelen en te implementeren dat de organisatie verzekert van een professioneel, efficiënt en profijtelijk management van toekomstige projecten.

De Gids is ontwikkeld om projectmanagement in de gehele organisatie goed neer te zetten. Het is in het bijzonder bedoeld voor een cross-functionele projectomgeving, dwars door de organisatie heen, maar kan net zo goed worden toegepast in afdelingen of bedrijfsonderdelen.

Belangrijkste kenmerken:

  • Helder gedefinieerde projectdoelstellingen met benoemde Kosten-, Schedule- en Prestatie-parameters
  • Indeling van projecten om een effectieve toewijzing van resources van de organisatie mogelijk te maken
  • Prioritering van projecten
  • Verbeterd gebruik van resources door directe conflictbepaling en –oplossingen
  • Versterkte aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid van de projectmanager
  • Promotie van grotere organisatorische flexibiliteit
  • Definitie van rollen en verantwoordelijkheden van projectbetrokkenen
  • Definitie van managementrollen en verantwoordelijkheden in het projectproces

Cadence levert met de Project Management Gids™ de expertise en het framework waarmee uw leidraad voor projectplanning wordt ontwikkeld. Het creëren van de Gids is zo opgezet dat de expertise bij u terecht komt. Deze service zorgt er tevens voor dat de verantwoordelijkheid voor het proces en de continue verbetering wordt overgedragen aan het management. Het doel is om uw organisatie self-supporting te laten zijn aan het einde van de implementatie.

Het resultaat is effectief en efficiënt projectmanagement, dat veranderingen effectief mogelijk maakt.

Duur: 10 – 20 werkdagen