Het topmanagement van een organisatie is vaak op enige afstand betrokken bij projecten. Hun rol bij het toezien op de resultaten van (strategische) projecten, programma’s en portfolio’s is echter van het grootste belang om voorspelbare projectsuccessen te realiseren. Zij spreken het senior management aan op een goed gestructureerde en georganiseerde projectorganisatie, zij stellen de juiste vragen over de status en problemen in de projectorganisatie, zij prioriteren en nemen besluiten op hoog niveau die van invloed zijn op projecten.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management speelt het top management een eigen rol in de projectprocessen van een organisatie. Cadence ondersteunt executives effectief door middel van Executive Briefings over Projectmanagement, Executive Briefings over Programma- en Portfoliomanagement, Opdrachtgeverschap of Portfolio Management trainingencoaching en consulting.