De Projectmanager leidt het team bij plannen van het project, bepaalt met zijn team de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, verdeelt de projecttaken, verdeelt verantwoordelijkheden binnen het projectteam, bewaakt de voortgang, rapporteert de resultaten, voert wijzigingen door, pleegt overleg met opdrachtgevers en stakeholders en houdt zich aan de afgesproken grenzen van kosten, tijd en prestatie. De rol van projectmanager is veelzijdig, er worden hoge eisen aan hem gesteld en hij geeft leiding aan mensen die gewoonlijk niet aan hem rapporteren. Projectmanagement is een vak en dat valt te leren of te ontwikkelen.

Vanuit de invalshoek van organizational project management is de Projectmanager de spil van ieder project en uitvoerder van de projectprocessen van een organisatie. Cadence ondersteunt projectmanagers effectief door middel van trainingen zoals Projectmanagement, en Risicomanagement, Kostenmanagement, Tijdplanning en Scope Management, Programmamanagement en Portfoliomanagement, of coaching en consulting.