Projectteamleden worden in projecten ingezet vanwege hun bijzondere technische of andere expertise, ervaring, betrokkenheid. Vaak zijn zij parttime betrokken, naast hun normale functie in de organisatie. Teamlid zijn is vaak uitdagend in termen van tijdmanagement en prioriteiten stellen, maar levert tegelijkertijd ook carrièremogelijkheden op. Ook van hen wordt goed inzicht in projectprocessen van de organisatie en bekendheid met projectprincipes verlangd.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management spelen projectteamleden een kernrol in de projectprocessen van een organisatie. Voor medewerkers die regelmatig als teamlid in projectteams participeren, maar die geen projectleidersrol vervullen, is de PM Framework voor Teamleden beschikbaar; voor teamleden die ook ambitie hebben om projectleider te worden is de methodologietraining in Projectmanagement bedoeld.