De portfolio manager is een senior manager, verantwoordelijk voor het neerzetten, monitoren en managen van toegewezen portfolio’s van projecten en programma’s. Hij heeft zeer goed ontwikkelde leiderschaps- en managementvaardigheden en communiceert met topmanagement, managers en andere stakeholders.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is de Portfolio Manager iemand die op strategisch niveau opereert, die strategische initiatieven tot uitvoering brengt met een lange tijdshorizon. Cadence ondersteunt portfoliomanagers effectief door middel van trainingen in Portfoliomanagement, Executive Briefings in Programma- en Portfoliomanagement, of coaching en consulting.