Actiegerichte, adaptieve en schaalbare methodologie

Met 35 jaar ervaring levert de Cadence no-nonsense aapak alles wat u nodig hebt om uw projecten nu te kunnen starten – en met succes af te ronden, met een gevoel van control en vertrouwen. Leer praktische technieken om alle soorten van projecten stap voor stap voor elkaar te krijgen. Een projectmanagementmethode die flexibel is, naadloos aansluit bij elke projectcontext en adaptief is naar iedere andere methode.

In de Cadence-trainingen worden deelnemers actief betrokken door middel van teamworkshops, oefeningen en groepsdiscussies. Ze passen direct de tools en technieken toe op eigen projecten en issues. Ze maken gebruik van uitgeteste technieken, die op ieder project kunnen worden toegepast. Begrijp hoe projecthindernissen kunnen worden overwonnen. Leer communicatie effectief te gebruiken om pro-actief problemen te herkennen, verwachtingen te managen en in te spelen op verandering.
Dit is de methodologie-training van Cadence.

Wat maakt Cadence anders dan anderen:
adaptieve & flexibele methode, actiegerichte insteek, praktisch en direct toepasbaar, met slechts één doel: van elk project een succes maken!

De Cadence-benadering is geheel in lijn met de Project Management Body of Knowledge (PMBoK®), de wereldstandaard van het Project Management Institute (PMI®) en adaptief naar de huidige Agile best practices.

Deze training is onderdeel van de Organizational Project Management (OPM) serie van Cadence. Zoals bij alle Cadence trainingen – dankzij de gekozen trainingsvorm – zijn de praktische en rechttoe–rechtaan technieken direct na de training toe te passen.

Is dit de juiste training voor mij?

Als u Projectmanager, Teamlid, Programmamanager, Functiemanager, Opdrachtgever of PMO manager bent, of wilt worden, dan levert deze training alles wat u nodig hebt om uw projecten tot een succes te maken.

Cadence Projectmanagement is toepasbaar in elke projectomgeving, in welke sector dan ook.

Doelen

 • Leidend thema: Projectlevenscyclus
 • Projectplannen maken. Stel een projectplan op en voer het met vertrouwen uit.
 • Adaptief met andere methoden. Leer naadloos samen te werken met andere methoden en veranderende context.
 • Het Tempo erin houden. Leer voortgangsvergaderingen in 30 minuten of minder te doen.
 • Praktische Projectervaring opdoen. Werk aan – eigen – echte projecten en maak actiegerichte projectplannen.
 • Een Positieve Projectomgeving cultiveren. Verminder frustraties op projecten en boek effectief resultaten.
 • Uw Teamvaardigheden versterken. Leer mensen mee te nemen die niet aan u rapporteren.
 • Actie- & Resultaatgerichter werken. Geen eindeloze procedures: met het oog op de bal – het projectsucces!
 • Consistente projectresultaten creëren. De kracht van sturen op kosten, schedule en performance, bij al uw projecten.
 • Een werkwijze gebruiken waar u op kunt bouwen. Uitgeteste methode, aangesloten bij dé wereldstandaards in projectmanagement en agile

Trainingsdoelen

 • Leidend thema: Projectlevenscyclus
 • Projectplannen maken. Stel een projectplan op en voer het met vertrouwen uit.
 • Adaptief met andere methoden. Leer naadloos samen te werken met andere methoden en veranderende context.
 • Het Tempo erin houden. Leer voortgangsvergaderingen in 30 minuten of minder te doen.
 • Praktische Projectervaring opdoen. Werk aan – eigen – echte projecten en maak actiegerichte projectplannen.
 • Een Positieve Projectomgeving cultiveren. Verminder frustraties op projecten en boek effectief resultaten.
 • Uw Teamvaardigheden versterken. Leer mensen mee te nemen die niet aan u rapporteren.
 • Actie- & Resultaatgerichter werken. Geen eindeloze procedures: met het oog op de bal – het projectsucces!
 • Consistente projectresultaten creëren. De kracht van sturen op kosten, schedule en performance, bij al uw projecten.
 • Een werkwijze gebruiken waar u op kunt bouwen. Uitgeteste methode, aangesloten bij dé wereldstandaards in projectmanagement en agile.

Trainingsonderdelen

Tools & Technieken People Skills Processen
Visie en Projectdoel People & Teamwork Prioritering
Scope Rollen Autorisatie
Work Breakdown Structure Autoriteit Projectfasen
Verantwoordelijkheden Matrix Obstakels wegruimenl Scope Wijzigingsbeheer
Sizing Guidelines Communicatie Risico Management
Schedule Stakeholders Voortgangsveragderingen & -Rapportages
Budget & EVM Individueel Gedrag Resources Toewijzen
Kanban Board Groepsgedrag, Inter-cultureel Gedrag Probleemoplossing

Training informatie

Face-to-face en Virtuele training

Format: Open inschrijving, voor Teams of In-house groepen, F2F of Virtueel
Doelgroep: Projectmanagers, Project Teamleden, Technische Leads, Functioniemanagers en andere projectbetrokkenen
Duur: F2F: 3 dagen, Virtueel: 5 dagen van 4,5 u.
Groepsgrootte: F2F Max 24, Virtueel Max 12
PMI PDU’s: 24 (technical)
Kosten: prijzenpagina.
Schrijf in met uw teamleden en krijg korting.
Voor Team- of In-house groep: vraag om een voorstel.
Trainings Kalender: Check de kalender voor komende trainingen

Kenmerken

 • State-of-the-art training
 • Zeer ervaren trainers
 • Een uitgeteste methodologie
 • Direct toe te passen na de training
 • Levenslange support van Cadence
 • Certificaat en 24 PDU’s (PMI®)

Andere relevante trainingen

 • Scrum Projectmanagement
 • Hybride Projectmanagement
 • Virtuele Project Kick-off
 • PMP Certificerings Bootcamp – PMI
 • Projectmanagement Framework