Projectteam Coaching biedt professionele support aan projectteams. Projecten worden soms in het leven geroepen onder omstandigheden die niet altijd eenvoudig te beheersen zijn. Een projectmanager en zijn team moeten dan alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de restricties van budget, tijd en prestatie. In situaties waarin een projectteam moeite heeft het project stevig op te zetten, kan teamcoaching uitkomst bieden. Projectteam Coaching wordt vaak toegepast bij lastige project start-ups, bij projecten die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Ook als de werkrelatie tussen een projectmanager en zijn teamleden of de stakeholders door omstandigheden verstoord raakt, is de ondersteuning door een coach soms de enige manier om obstakels op te ruimen. Soms is de projectervaring van het team niet toereikend genoeg om de opdrachtgevers zekerheid te bieden op een succesvolle afloop en een berekend risico; dan kan teamcoaching uitkomst bieden. Doel: projectteams ondersteunen bij alle vraagstukken met betrekking tot het organiseren en leiden van projecten, invullen van projectrollen en -verantwoordelijkheden, om beter zicht te krijgen op en leren toepassen van de best practices van goed projectmanagement. Begeleiding van projectfasering, project start-ups, team start-ups, projectplanning, crashes, reviews en projectafsluiting. De klankbordfunctie van de externe teamcoach levert houvast en vermindert onzekerheid. Succesvol projecten leren opleveren, dat is het doel. Tijdens een teamcoachingstraject wordt op professionele, zorgvuldige en intensieve wijze gewerkt aan ingebrachte projectthema’s van de projectmanager en zijn team. Thema’s hebben vaak betrekking op eigen functioneren van teamleden, rollen, verantwoordelijkheden, inzet of commitment in relatie tot anderen, op onzekerheden of op het managen van de omgeving, waarover veelal geen hiërarchische zeggenschap bestaat, zoals functionele managers, stakeholders, opdrachtgevers. Projecten worden door mensen gedaan en dat is vaak niet eenvoudig. De coach van Cadence biedt niet alleen een klankbord voor het team, maar brengt tegelijkertijd een grote dosis kennis en ervaring mee en is altijd op de hoogte van de best practices die in het vak op dit moment worden toegepast en is bereid deze over te dragen.

Projectteamcoaching richt zich op

  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Verstevigen van projectprocessen
  • Relatie tussen projectmanager, team en omgeving (opdrachtgever, stakeholders)
  • Projectsturing op Kosten, Tijd en Prestatie
  • Een Project Moet Slagen

Doelgroep:

Projectteams: projectleiders en –managers, projectcoördinatoren, projectteamleden. Opdrachtgevers.

Duur:

Gemiddeld 5 dagdelen van 4 u.

Kosten:

Vraag offerte.