Blijf ‘in control’

Projecten worden gestuurd op Kosten, Tijd en Prestatie. Organisaties die veranderingen en producten realiseren door middel van projecten hebben er groot belang bij dat de kosten zo reëel mogelijk worden ingeschat én beheerst, want resources zijn beperkt beschikbaar. Projectkosten worden veroorzaakt door mensuren, materialen, apparatuur, testen, externe adviseurs, reis- en verblijfkosten, etc. De component mensuren is normaal gesproken de oorzaak van een belangrijk deel van de projectkosten en is tevens bepalend voor de tijdplanning van ieder project. In de training EVM – Projectkosten Management wordt u geheel bijgespijkerd op het managen van kosten in projecten.

Uitkomsten

 • Alle aspecten van het managen van de kosten van projecten komen aan bod.
 • U krijgt goed zicht op wat er nodig is om als projectmanager tijdig en alert te kunnen sturen op projectkosten.
 • U kent de relevante kostenbegrippen van projecten.
 • U bent in staat inzichtelijk met de financiële afdelingen over projectkosten te communiceren.
 • U kunt het management voorzien van inzichtelijke kostenrapportages van uw projecten.
 • U voorziet tijdig welke kostenconsequenties scopewijzigingen hebben.
 • U heeft kennis genomen van de ‘best practices’.

Focus

 • Projectkosten schatten (hoeveelheid werk, budgetteren, OPEX, CAPEX).
 • Kostenbeheersing (per fase, kostenbewustzijn, business case).
 • Kosten monitoren en rapporteren (tijd- en verplichtingenregistratie, controlling).
 • Kosten analyseren (kostenrisico’s, EVM, remains to be done, onderhanden werk.
 • Earned Value Management.
 • Bijzondere issues (doorbelasten bij scope wijzigingen, sunk cost, poortwachter, go-no go besluiten).

Deze training is onderdeel van de Special Focus trainingen van Cadence. Zoals bij alle Cadence trainingen worden praktische en rechttoe-rechtaan technieken gebruikt die direct tijdens en na de training zijn toe te passen.

Training informatie

Face-to-face en Virtuele training

Format: F2F, Virtueel, Open inschrijving, voor Teams of In-house groups
Doelgroep: Project Managers, Projectteamleden, Technische Leads, Functiemanagers
Duur: F2F: 1 dag | Virtueel: 2 halve dagen
Groepsomvang: F2F max 18 | Virtueel max 12
PMI PDU”s: 8
Kosten: prijzenpagina. Team of In-house groep: vraag om een voorstel.

Kenmerken

 • State-of-the-art training sessie
 • Ervaren trainers
 • Direct na de training in de praktijk toepasbaar
 • Certificaat en 8 PDU’s (PMI®)

Andere relevante trainingen

 • Project Management
 • PMP Certification Bootcamp – PMI
 • Project Management Framework