Earned Value ManagementKlassieke focus

Projecten worden gestuurd op Kosten, Tijd en Prestatie. Organisaties die veranderingen en producten realiseren door middel van projecten hebben er groot belang bij dat de kosten zo reëel mogelijk worden ingeschat én beheerst, want resources zijn beperkt beschikbaar. Projectkosten worden veroorzaakt door mensuren, materialen, apparatuur, externe adviseurs, reis- en verblijfkosten, etc. De component mensuren bepaalt gewoonlijk een belangrijk deel van de projectkosten en tevens de tijdplanning van ieder project. In de training Projectkosten Management wordt u geheel bijgespijkerd op het managen van kosten in projecten.

Uitkomsten van de training

 • U kent alle aspecten van het managen van de kostenkant van projecten.
 • U krijgt u goed zicht op wat er nodig is om als projectmanager tijdig en alert te kunnen sturen op projectkosten.
 • U kent de relevante kostenbegrippen van projecten.
 • U bent in staat inzichtelijk met de financiële afdelingen over projectkosten te communiceren.
 • U kunt het management voorzien van inzichtelijke kostenrapportages van uw projecten.
 • U begrijpt welke kostenconsequenties scopewijzigingen hebben.
 • U heeft kennis genomen van de ‘best practices’.

De training richt zich op>

 • Schatten van Projectkosten (hoeveelheid werk, budgetteren, OPEX, CAPEX).
 • Kostenbeheersing (per fase, kostenbewustzijn, business case).
 • Kosten monitoren en rapporteren (tijd- en verplichtingenregistratie, controlling).
 • Kosten analyseren (kostenrisico’s, Earned Value Management, resterend werk, onderhanden werk).
 • Bijzondere issues (doorbelasten bij scope wijzigingen, sunk costs, poortwachter, no go-go besluiten).

Deze training is een verdieping van de projectmanagement trainingen van Cadence. Zoals bij alle trainingen – dankzij de gekozen trainingsvorm – zijn de praktische en rechttoe–rechtaan technieken direct na de training toe te passen.

Training informatie

Face-to-face en Virtuele training

Format: F2F, Virtueel, Open inschrijving, voor Teams of In-house groups Doelgroep: Project Managers, Projectteamleden, Technische Leads, Functiemanagers  Duur: F2F: 1 dag | Virtueel: 2 halve dagen Groepsomvang: F2F max 18 | Virtueel max 12 PMI PDU”s: 8 Kosten: prijzenpagina. Team of In-house groep: vraag om een voorstel. Trainingskalender: Check de kalender voor trainingen binnenkort

Kenmerken

 • State-of-the-art training sessie
 • Ervaren trainers
 • Direct na de training in de praktijk toepasbaar
 • Certificaat en 8 PDU’s (PMI®)

Andere relevante trainingen

 • Projectmanagement
 • Scrum Projectmanagement
 • Hybride Projectmanagement
 • Virtuele Project Kick-off
 • PMP Prep Bootcamp – PMI
 • Projectmanagement Framework voor Teamleden